Ligita Girskienė

MIELI KLAIPĖDIEČIAI,

2020 metų spalio 25 d. atiduodami savo balsą už mane, Jūs patikėjote man Seimo narės mandatą ir suteikėte įgaliojimus atstovauti Jūsų interesams Lietuvos Respublikos Seime.
Dėkoju Jums už parodytą pasitikėjimą. Jaučiu didelę atsakomybę įgyvendinti rinkiminės programos tikslus, sąžiningai vykdyti pareigas ir laikytis Seimo nario priesaikos. Šia veiklos ataskaita noriu trumpai pristatyti pagrindinius savo darbus, registruotus teisės aktų projektus ir įgyvendintus projektus.

LR Seimo narė
LIGITA GIRSKIENĖ