Ligita Girskienė

Privatumo politika

Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja interneto svetainės www.zmoguszmogui.lt (toliau – Interneto svetainės) lankytojo, pateikusio savo asmens duomenis interneto svetainėje esančiose grafose “susisiekti” pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

duomenų naudotojas – duomenų valdytojo padaliniai, kurie turi teisę naudoti asmens duomenis numatytoms funkcijoms atlikti; taip pat duomenų naudotojas suprantamas kaip konkretus darbuotojas, kuriam suteikta teisė naudoti asmens duomenis savo darbo funkcijoms vykdyti;

duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi;

duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;

duomenų valdytojas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, juridinio asmens kodas 195724474, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 28, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

Duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savanoriškai:

Kaip svetainės lankytojas, skiltyje “Susisiekti” Jūs galite savanoriškai pateikti šiuos duomenis: savo vardą ir pastabas bei pasiūlymus. Pateikti kitų duomenų mes nereikalaujame, o jeigu tai padarote savarankiškai, mes įsipareigojame juos tvarkyti remiantis galiojančiais asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo įstatymais.

Duomenis, kurie yra renkami automatiškai:

Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra neasmeninė informacija (pvz., IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir pan.) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą. 

Kam naudojami Jūsų duomenys

Jūsų pateikti duomenys yra renkami ir analizuojami, siekiant atlikti Klaipėdos miesto gyventojų poreikių analizę bei užtikrinti sklandų interneto svetainės www.zmoguszmogui.lt darbą.

Slapukai

Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai; tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti; socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją. 

Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

  • Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“ arba naršydami toliau.
  • neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.