Ligita Girskienė

Pasidalink savo pastabomis ir pasiūlymais bei prisidėk prie Klaipėdos miesto ateities kūrimo.